Momsrefusion behøver ikke være så slemt

Når man bevæger sig ind i erhvervslivets verden, er der mange ting som godt kan blive en smule mere komplicerede. Et begreb som momsrefusion er nok ikke et, som de fleste bruger i dagligtale. Dem som anvender et begreb som momsrefusion i daglig tale, de sidder i hvert fald og arbejder med det. De kan…
Continue reading »