Begravelses Service – Rådgivere med omtanke

Der er ikke mange af os, der har erfaringer i at planlægge eller afholde begravelser. Begravelsen er normalt en trist begivenhed, hvor det i det fleste tilfælde er en god ide at søge rådgivning udefra. Begravelses Service arrangerer som en bedemandsforretning både bisættelser og begravelser. Hos Begravelses Service betragter man sig selv som begravelsesrådgivere. Som Begravelses Service selv skriver på deres hjemmeside er selve rådgivningen kerneydelsen i deres forretning, og har som mål at skabe tryghed for de efterladte. Foruden det mere traditionelle område omkring bedemandsrollen tilbyder Begravelses Service også juridisk assistance omkring behandling af dødsbo.

Den gode oplevelse er vigtig

HosBegravelses Service Begravelses Service ved man at det er vigtigt at hele forløbet omkring en begravelse eller bisættelse skal forløbe så gnidningsfrit og problemløst som muligt. Der skal være plads til at koncentrere sig det, der betyder noget for de efterladte.

Der er flere punkter, der spiller ind, når man som helhed skal kunne få en god oplevelse med forløbet. Hos Begravelses Service er det vigtigt, at man fortæller hvem der skal begraves, og hvilke ønsker afdøde skulle have haft. Åbenhed omkring ønsker er vigtige, da det ellers vil være svært at opfylde dem. Des mere information man kan stille til rådighed for Begravelses Service, des bedre kan man hjælpe med den rette rådgivning og hjælp.

At kunne yde hjælp når det er ønsket

En god oplevelse er for Begravelses Service også forbundet med, at man kan kontaktes, når det ønskes. Som efterladte er det vigtigt at kunne få svar på alle spørgsmål, der skulle dukke op døgnet rundt. Begravelses Service kommer derfor gerne ud og yder rådgivning – også på tidspunkter udenfor normal arbejdstid.

Rollen som bedemand hos Begravelses Service er en opgave der kræves meget af. Derfor er der også store krav hertil. Foruden at kunne udvise ordentlighed, indlevelsesevne og empati mv. skal en bedemand hos Begravelses Service have styr på alle juridiske aspekter omkring processer og papirarbejde. Begravelses Service skal kunne hjælpe, hvor der er brug for det, og logistisk sans er derfor også noget man vægter højt hos bedemændene. Som efterladt skal man kunne bekymre sig mindst muligt om praktiske problemstillinger, og et område som logistisk koordinering skal kunne overlades helt og aldeles til andre.

Fleksibilitet og kundens ønsker i første række hos Begravelses Service

EnBegravelses Service god oplevelse dækker derfor over de fleste involverede parter i bisættelsen/begravelsen. Det er vigtigt for Begravelses Service, at kunne udvise størst mulig grad af fleksibilitet, og kundens ønsker kommer altid i første række. Imødekommenhed er dertil et nøgleord for Begravelses Service. Dette indbefatter en begravelsesservice, der ikke indeholder overraskelser. For Begravelses Service omhandler begrebet overraskelser f.eks. uventede informationer omkring økonomiske anliggender. De efterladte vil hos Begravelses Service blive informeret omkring alle økonomiske aspekter fra starten af. Dette hænger sammen med, at et dødsfald er forbundet med mere end de ydelser man får hos sin bedemand. Der skal også tages højde for gravsted og mindehøjtideligheden mv. Hos Begravelses Service er man af den overbevisning, at overraskelser på dette punkt er noget alle kan og skal være foruden.

Som en bedemandsforretning, der skal kunne tage sig af alle aspekter omkring begravelsen/bisættelsen, har Begravelses Service også deres egen jurist ansat, som sikrer, at alt forløber korrekt. Begravelses Service lægger stor vægt på at udvise et stort engagement, og bevarer derfor også ofte kontakten med kunden et godt stykke tid efter begravelsen.

Hos Begravelses Service er det en gennemgående holdning, at professionelle kræfter er nødvendige for at tingene bliver gjort ordentligt. I sidste ende sikrer et godt samarbejde, at den/de efterladte står tilbage med den bedst mulige oplevelse, omkring det der for mange er en svær tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *