Behandlingsskolerne gør en forskel

behandlingsskolerneDa en psykolog for over 10 år siden satte sig for at søsætte behandlingstilbuddene Behandlingsskolerne i København, var det med målet at kunne give børn en chance for at have et ”almindeligt” liv, på trods af de udfordringer de sloges med i hverdagen. Med Behandlingsskolerne ønskede han at etablere en række behandlings– og undervisningstilbud målrettet det enkelte barns behov, uanset om barnet led af autisme, ADHD, OCD eller andre psykiske diagnoser.

I dag består Behandlingsskolerne af i alt syv dagskoler fra 0.-10. klasse, to weekendaflastning, fire ungdomsuddannelser for unge i alderen 17-25 år samt et behandlingscenter, som alle skolerne kan trække på. De indskrevne børn på Behandlingsskolerne lider alle af enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom eller svære psykiske lidelser i form af eksempelvis angst, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd – og nogle af børnene har op til tre-fire psykiske diagnoser samtidig.

I alle de 10 år Behandlingsskolerne har eksisteret, har skolerne været drevet af ildsjæle, der alle arbejder ud fra filosofien om, at kæmpe for det enkelte barns muligheder samt for, at børnene en dag vil kunne se tilbage på deres forløb på Behandlingsskolerne og tænke: “Der var faktisk nogle, der ville mig det godt”.

Behandlingsskolerne målretter, stiller krav og udfordrer

På alle Behandlingsskolernes tilbud arbejdes der ud fra tesen om, at børn og unge udvikler sig bedst gennem en målrettet behandling, der stiller krav til den enkelte. Ved at stille krav og udfordre både børnene og de unge på en kærlig og nærværende måde, sørger man for, at de hele tiden bevæger sig. Der stilles naturligvis ikke krav til hverken børn eller unge, som de ikke kan magte. På Behandlingsskolerne handler det alt sammen om at målrette både udviklings- og uddannelsesforløbet til den enkelte samt om at være opmærksomme på, at børn er forskellige, og derfor også skal behandles forskelligt.

Alle Behandlingsskolernes pædagoger, lærere, familiebehandlere og psykologer har til sammen en utrolig bredtfavnende viden om, hvordan de enkelte børn og unge skal og kan hjælpes. Som et stort plus benytter Behandlingsskolernes ansatte sig også af deres mulighed for at kunne sparre og trække viden på tværs af de i alt 14 institutioner, som Behandlingsskolerne dækker over. Behandlingsskolerne tager det enkelte barn eller unge menneske i hånden fra start, og et af målene er, at når først en elev er startet på en af skolerne, vil han eller hun på intet tidspunkt blive bedt om at forlade skolen igen.

På Behandlingsskolerne er alle ansatte vant til at arbejde med børn og unge, der har vidt forskellige udfordringer både socialt og fagligt. Netop derfor bruges der også fra start og hele forløbet igennem meget tid på samtaler med både forældre og sagsbehandlere, for at finde den rigtige skole for det enkelte barn eller unge menneske. Derudover vil det tværfaglige miljø mellem skolerne og Behandlingscentret sikre en konstant opdateret viden omkring den seneste forskning om, hvilke indsatser der giver de bedste resultater for den enkelte.

Behandlingsskolernes økonomi og ressourcer
Behandlingsskolerne har siden start haft en rigtig god og sund økonomi, men har på trods heraf på intet tidspunkt i de 10 år, som skolerne har eksisteret, udbetalt overskud til ejerne. Alle Behandlingsskolernes midler bruges på at få skolerne til at køre rundt og på at gøre børnene og de unges hverdag bedre, mere lærerig og mere overskuelig.

Den sunde økonomi sikrer for eksempel, at Behandlingsskolerne kan have de bedste undervisere, pædagoger, psykologer, psykiatere, sygeplejersker m.fl. tilknyttet, og på den måde også give børnene og de unge den bedst mulige behandling og undervisning. Og faktisk gennemfører hele 99 % af Behandlingsskolernes tilknyttede børn Folkeskolens Afgangsprøve med succes.

Læs mere om Behandlingsskolerne på Wikipedia her: https://da.wikipedia.org/wiki/Behandlingsskolerne og følg med på både Facebook og LinkedIn.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *