Dansk Boligforsikring: Huspriserne stiger fortsat

Dansk Boligforsikring fortæller, på baggrund af tal fra Finans Danmark, at huspriserne steg igen i 2017. Både lejligheder og villahuse var udsat for en prisstigning på op til 10 % point. Det er en tendens, der har været gældende siden 2012, og den ser ikke ud til at skifte retning.

Dansk Boligforsikring beretter, at Finans Danmark netop nu har udgivet tal fra hele 2017, der fortæller om hus- og lejlighedspriser. Huspriserne steg med en gennemsnitlig stigning på 4.5 % sammenlignet med året før, mens lejlighederne steg med 8.4 i samme periode. Det er en stigning, der har været tilstede i mere end 4 år.

Det betyder reelt set, at et hus, der er hundredefyrre kvadratmeter stiger med ca. 80.000 kroner på et år.

Dansk Boligforsikring tilbyder forsikringer til husejerne

Men når huspriserne stiger, så er det ofte, fordi der er mange om buddet. De forskellige hus- og lejlighedskøbere gør sig alle store overvejelser, når valget skal træffes. Et er dog sikkert, og det er, at de alle skal huske at købe en ejerskifteforsikring – og helst fra Dansk Boligforsikring. Det kan være et meget, meget dyrt hus, hvis der først opdages fejl og mangler, der ikke var tilgængelige i tilstandsrapporten. Nogle af de ting, købere skal være opmærksomme på er:

  • Fugt og vandskader
  • Revner
  • Forkerte oplysninger

Det kan være enhver boligkøbers mareridt, hvis der opdages fugt i fundamentet. Men er huset købt før 70’erne, dækker ejerskifteforsikringen ikke, da det ikke anses som en fejl. Byggemetoden var anderledes den gang og derfor er husets fundament nok opført korrekt.

Er du i tvivl, om dit hus har fejl og mangler, skal du få en byggesagkyndig til at undersøge sagen for dig. Du kan kontakte Dansk Boligforsikring, som vil hjælpe dig godt på vej.

Du kan læse mere om Dansk Boligforsikring på

Facebook

LinkedIn

Findforsikring.dk