Er det vigtigt med en ejerskifteforsikring når du køber ny bolig?

I dette indlæg kan du læse om hvad en ejerskifteforsikring er, hvorfor den er vigtig at have og hvilke fordele du har ved at tegne denne type forsikring.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring som dækker over alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer på huse, som ikke fremgår i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Som udgangspunkt dækker forsikringen dig i 5 år. Du kan også tegne en udvidet ejerskifteforsikring, men det vender jeg tilbage til. Denne type forsikring kan også dække over nærtliggende skader, som eksempelvis et hul i taget, som snart lækker. Der kan altså være mange gode grunde til at tegne forsikring. Det er dog vigtigt at tilstandsrapporten, som indberettes til forsikringsselskaber, er gyldig, da dette er en forudsætning for at kunne udnytte fordelene ved denne type forsikring. Det kan ende med at blive en dyr fornøjelse at spare en ejerskifteforsikring væk.

Hvorfor er en ejerskifteforsikring vigtig?

1 ud af 5 får brug for sin ejerskifteforsikring det vil altså sige at 20% af alle boligkøber kommer ud for at der er skjulte skader, fejl og mangler på deres bolig, som ikke var til at se, da de købte huset. En forsikring som denne er altså en af de forsikringer som har højst risiko for at blive brugt.

Hvor meget kan du spare ved en ejerskifteforsikring?

Før man kan vide hvor meget en ejerskifteforsikring dækker, er det afgørende hvilket forsikringsselskab du vælger. Eksempelvis Dansk Boligforsikring er en af de mest dækkende men også en af de billigste forsikringsselskaber. Selvrisikoens loft er lovpligtig for alle forsikringsselskaber. I dette tilfælde har de fleste forsikringsselskaber en selvrisiko på 5.000 kr. Dette gælder også for Dansk Bolig forsikring. Der er også et lovpligtig loft for selvrisikoen. Det vil altså sige at hvis der er så mange skader, at det går ud over loftet, så skal du ikke betale yderligere i selvrisiko. Så må forsikringsselskabet selv betale. De fleste forsikringsselskaber har et loft på 50.000 kr. da dette er det lovpligtige maksimum man må tage. Dog tilbyder Dansk Boligforsikring et loft på 35.00 kr. Det vil altså sige at du ikke kan komme til at betale mere end 35.000 kr. i selvrisiko hvis du vælger Dansk Boligforsikring.

Et eksempel på hvor meget du kan spare

Så, hvor meget kan du spare ved at tegne en ejerskifteforsikring? En ejerskifteforsikring ligger som regel mellem 8-15.000 kr. Lad os antage at du har købt en forsikring til 10.000 kr. Her finder du ud af at der er to skader på din bolig, som ikke fremgik i tilstandsrapporten. Disse to skader til sammen vil komme til at koste 150.000 kr. i udbedringer. Dette er meget normalt at udbedringerne kommer op i dette beløb. Det vil altså sige, du har to skader, hvilket et lige med 2 x selvrisiko som er 10.000 kr. Du har betalt 10.000 kr. for din ejerskifteforsikring. Du vil altså i alt komme til at betale 20.000 kr. Det vil sige at du har sparet 120.000 kr. ved at tegne en forsikring. Det kan altså godt betale sig at tegne en forsikring, specielt når 20% af dem som tegner denne type forsikring for brug for den.

Hvad er en udvidet ejerskifteforsikring

En udvidet ejerskifteforsikring er lidt dyrere end den normale ejerskifteforsikring. Den udvidet forsikring dækker i 10 år og sikrer en dækningsgrad som går ud over den lovpligtige basisforsikring. Det kan være eksempelvis ulovlig indretning af bygninger, udbedringer af ulovlige kloakledninger og rør. Derudover vil du få dækket op til 250.000 kr. i udbedringer ved forurening.

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

Nu hvor du skal købe en ny bolig, så skal du vel også sælge den gamle? Reglerne siger at du som sælger, hvis det hænder at der er udeladt skader, fejl og mangler i tilstandsrapporten, så kan du tegne den billigste forsikring som er på markedet. Når denne forsikring er tegnet og du har tilbudt køber at betale halvdelen af forsikringssummen, hæfter du ikke længere for skjulte fejl og mangler. Men der er dog en række forhold som du hæfte økonomisk for, og disse kan du komme til at hæfte for i op til 10 år efter du har solgt din bolig. Det er nemlig ulovlige bygningsindretninger og ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen. Det kan derfor være en fordel at tegne en forsikring så du også kan sove trygt om natten efter salg af din bolig.

Sæt dig ind i hvad din forsikring dækker

Det er vigtig når du skal til at tegne en forsikring at du undersøger hvad den dækker. Når du vælger at tegne forsikringen hos forsikringsselskabet skal du derfor sætte dig godt ind i hvad de dækker og hvad de ikke gør. På den måde kan du forventningsafstemme med selskabet og undgå stridigheder m.m. Når der er overensstemmelse med dine forventninger og dækningsforholdene er der altså mindre chance for at du som kunde føler dig dårligt behandlet, når skaden sker.

Ejerskifteforsikring til sommerhuset

Du kan med fordel også tegne en ejerskifteforsikring til dit sommerhus. Sommerhuse er nemlig de boligtyper som oftest skiftes ud, og der kan derfor hurtigt opstå skader, fejl og mangler undervejs. En forsikring til lige netop sommerhuse er derfor værd at overveje da sandsynligheden er endnu større end normale boliger, for at du for brug for denne type forsikring.

Hvor skal du tegne din ejerskifteforsikring henne?

Som tidligere nævnt er Dansk Boligforsikring et godt sted at starte. Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud og se selskabet an. Dansk boligforsikring har 15 års specialerfaring og er blandt de billigste og bedst dækkende i landet. De tilbyder fuld gennemsigtighed og fuld forbrugerbeskyttelse. Det er også værd at vælge et forsikringsselskab som er medlem af Ankenævnet for Forsikring og som er omfattet Garantifonden for Skadeforsikringer. Som kunde kan du derfor trygt stole på at du får hvad du betaler for, og at du er fuldt dækket i næsten alle situationer, så længe det har fremgået i dækningsforholdene. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring og Dansk Boligforsikring her!