Kursus i effektiv og konstruktiv konflikthåndtering

Konflikter kan man ikke komme udenom, og et kursus i konflikthåndtering vil derfor være til gavn for de fleste. Om en uenighed opstår derhjemme eller på arbejdet, kan det påvirke en negativt, såfremt der ikke tages hånd om det, og en løsning på problemet findes.

Konflikter findes overalt

Konflikter er noget, vi alle oplever fra tid til anden. Hvad end det er konflikter i hjemmet, på arbejdet eller i det offentlige rum. Derfor er det vigtigt ikke altid at vende en konflikt ryggen, men derimod have midlerne til at håndtere det konstruktivt og effektivt. Et kursus i konflikthåndtering vil netop kunne udstyre en med disse midler og værktøjer.

Konflikter på arbejdspladsen kan ikke kun resultere i splid kollegaer i mellem, det kan også påvirke selve arbejdet og medarbejdernes præstation på arbejdet. Er der ikke enighed om, hvordan en specifik opgave skal løses, eller er der en dårlig tone imellem medarbejderne, kan arbejdsmiljøet forringes. Godt arbejdsmiljø er essentielt for en velfungerende og effektiv arbejdsplads, samt for glade medarbejdere.

Hav de rette værktøjer klar

Effektiv konflikthåndtering vil især komme til gavn på ens arbejde. Her vil man kunne opleve forskellige konflikter med sine medarbejdere, sine kollegaer og ikke mindst sine kunder. Det er derfor vigtigt at have de rette værktøjer til at løse disse meningsforskelle eller stridigheder.

Værktøjerne vil kunne blive brugt til at tage en konflikt i opløbet og få et eventuelt problem løst så hurtigt som muligt, inden det udvikler sig yderligere. De kan dog også bruges til, hvis en konflikt allerede er i fuldt udbrud, og der skal løses et decideret problem eller måske endda mægles mellem to uenige parter.

Kursus i konflikthåndtering

Få hjælp til at lære forskellige redskaber til at tage hånd om en konflikt inden den opstår, efter den er opstået samt redskaber til fremover at forebygge mod eventuelle stridigheder.

Et kursus i konflikthåndtering vil især være til gavn for ledere, der skal håndtere konflikter medarbejderne i mellem, men vil også kunne hjælpe medarbejdere og kollegaer til indbyrdes at løse en konflikt konstruktivt, samt give dem de rette værkstøjer til at håndtere konflikter med kunderne.