På Holmegaardshuset er der fokus på udvikling og støtte

I naturskønne områder i nær Næstved ligger Holmegaardshuset. Holmegaardshuset er et opholdssted, som tager imod både akutte og planlagte børn (både spædbørn, børn og unge), familier og mødre. Opholdsstedet ligger stor vægt på, at personalet er fagligt højtuddannet, således at der kan tilbydes den rigtige sctøtte, hjælp og vejledning til beboerne. Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor man tager ophold på Holmegaardshuset. Men ofte kommer beboerne med en fortid, der er præget af svigt, misbrug, vold eller lignende. Begivenheder eller forhold, som har gjort, at familietrivslen på den ene eller anden måde ikke er, som den skal være.

Udvikling, støtte og empati

Som opholdssted er der fokus på at understøtte udvikling. Det gælder altså i høj grad om at motivere beboerne og nå ind til deres inderste følelser. Hvad er grunden til, at de har det på en bestemt måde, at de reagerer på bestemte måder, og at de har nogle bestemte handlingsmønstre? Ved hjælp af forskellige socialpædagogiske metoder og tilgange som eksempelvis narrativ terapi, mentalisering og målsætninger forsøger man at forstå problemet eller udfordringerne på Holmegaardshuset.

En anden ting, der aktivt bruges som led i behandlingen, er naturen og nærområdet ved Holmegaardshuset. Nær placeringen i Næstved ligger der nogle naturrige områder; både skove, legepladser og havn. Der arrangeres hyppigt ture til stederne, og det giver både luftforandring og andre perspektiver. Naturens ro kan fordre selvrefleksion og selvbevidsthed. Ting, der kan være med til at understøtte beboerens udvikling.

Uddannelser på Holmegaardshuset: både internt og eksternt

Det er ikke et postulat, når Holmegaardshuset skriver, at de har stort fokus på faglighed. Der udbydes uddannelser både internt og eksternt, som er med til at bevare og højne fagligheden blandt personalet. Hvert år undergår de ansatte opkvalificering, hvor der tages hul på udvidede og dybere aspekter ved det socialpædagogiske felt. Én af de ting, der er vigtige i undervisningen og generelt i efteruddannelserne, er, at der arbejdes på koblingen mellem teori og praksis. Det skal tydeliggøres, hvordan de teoretiske redskaber aktivt og konkret kan bruge i deltagernes daglige arbejde. Derfor er øvelser og virkelighedsnære eksempler også en del af undervisningen. På den måde bliver teorien gjort mere håndgribelig og anvendelig.

Pædagogens faglighed alfa og omega er afgørende, når man arbejder med andre mennesker, der bærer på smerte, og som kan være udadreagerende. Pædagogen skal være i stand til at håndtere, hvis beboeren ikke kan rumme sine følelser og derfor projekterer dem videre. Det kan være frustrationer over ikke at kunne takle en følelse i kroppen og derfor ikke vide, hvordan den skal håndteres. I sådan en situation skal pædagogen vise stor empati og ikke

Hvis du vil følge med i noget af det faglige indhold, som opholdsstedet producerer, kan du blandt andet tage et kig på Holmegaardshusets LinkedIn.