Rådgivende Ingeniører med fokus på konkrete resultater

Hvis din virksomhed har haft tanker om, hvordan I kan optimere enten udvalgte processer eller virksomheden som helhed, har I måske overvejet et rådgivende ingeniørfirma. Rådgivende Ingeniører hjælper andre virksomheder med at udnytte deres potentiale bedst muligt, således at det også kan mærkes på bundlinjen. Det er ofte i store virksomheder, hvor det giver rigtig god mening at få eksperter ind over de forskellige konstruktioner og installationer. På lang sigt kan det frigive rigtig mange ressourcer, som kan bruges langt klogere et andet sted i virksomheden.

Hvis I investerer i rådgivende ingeniører, kan beløbet virke stort. Af den årsag kan det være svært at vælge hvilket firma, der er et godt match, og som kan præstere. Man må derfor tænke over, hvad der er vigtigt i valget. Tidligere resultater vil formegentlig tælle en del. Men andre faktorer kan også spille ind; eksempelvis samarbejdspotentiale og tilgangen til arbejdet.

SARI: et innovativt pust i branchen

I ingeniørbranchen er der mange spillere, som har siddet solidt på markedet i mange år. Sådanne firmaer vil næsten uundgåeligt have elementer af noget traditionelt grundet de mange år på bagen. Derfor kan der opstå behov for et frisk pust, således at tingene rykker sig lidt. Og den kategori falder SARI Rådgivende Ingeniører meget godt ind i.

SARI Rådgivende Ingeniører er med stiftelse i xx forholdsvis ny på markedet, men har allerede samlet en imponerende portefølje af kunder. Grunden til det skal ganske enkelt findes i, at de viser mærkbare resultater. Virksomheden vil gerne udenom den nogle gange mødte forståelse om, at rådgivende firmaer i højere grad snakker fremfor at præstere. Hos SARI er tilgangen no cure, no pay. Du betaler altså kun for faktiske besparelser. Det er da om noget et koncept, man kan forstå.