Andelsselskab i København – lær mere om andelsselskab og generationsskifte i København

Vil du gerne vide noget om generationsskifte og andelsselskab i København så læs mere her. Generationsskifte i København sker vha. lempelige skatteregler uden nogen skat på din aktieavance.

Har du brug for at vide mere om enten andelsselskab eller generationsskifte i København? I så fald, så læs mere på denne side, som vil forklare, hvad et generationsskifte og andelsselskab i København er, og hvordan man håndterer dem i lovmæssig forstand.

Andelsselskab i København
Et andelsselskab i København kan være mange forskellige ting. Det kan enten være et interessentskab, et kommanditselskab eller en virksomhed med begrænset hæftelse. Konsulter i denne forbindelse med din advokat for at finde ud af, præcis hvilken slags andelsselskab dit foretagende er.

Derudover er et andelsselskab i København kendetegn ved, at virksomhedens formål skal være at maksimere selskabets deltageres fælles interesse – med andre ord et kooperativt sigte. Dette afspejler sig for eksempel i virksomhedens overskud, som skal fordeles mellem selskabets ejere i henhold til deres andel af omsætningen i selskabet.

Generationsskifte i København
Med hensyn til generationsskifte i København så referer det til, at aktier bliver overført fra én person til en anden. Der gælder i denne forbindelse ganske lempelige skatteregler mht. generationsskifte, som tillader erhververen at indtræde i overdragerens retsstilling i forbindelse med generationsskiftet.

Der skal i denne forbindelse ikke betales nogen aktieavanceskat i forbindelse med aktieoverdragelsen. Denne aktieavanceskat skal først betales, når erhververen på et senere tidspunkt sælger eller afstår sine aktier igen. Dog skal der stadigvæk betales en eventuel bo- eller gaveafgift i forbindelse med overdragelsen af aktierne.

Hvem kan udføre generationsskifte i København?
Tidligere så var det kun hovedaktionærer, som kunne overdrage aktier i forbindelse med generationsskifte. Således skulle man tidligere have mindst 15 procent af stemmeværdien, før man som aktionær kunne udføre et generationsskifte.

Dette er nu blevet ændret til, at aktierne kun skal udgøre mindst 1 procent af aktiekapitalen, for at få lov til at lave et generationsskifte.

Hvem kan man overdrage til?
Når du udfører generationsskifte, så kan man blandt andet overføre sine aktier til sine nære medarbejdere.

Disse nære medarbejdere skal dog have mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse i firmaet. Disse aktier skal herefter være overført senest fem år senere.

På tidspunktet, hvor aktierne overføres, er der ikke nogle specifikke krav til beskæftigelse. Med andre ord, så behøver man ikke være beskæftiget i det samme firma, som man måske var beskæftiget i for fem år siden.

Få hjælp af en advokat
Hvad enten du skal til at stifte et andelsselskab eller ønsker at gennemføre en generationsskifte, så anbefales det, at du får bistand af en lokal advokat i København. I København er der et bredt udvalg af erhvervsadvokater med speciale indenfor et af disse to områder.

En advokat skal naturligvis betales et salær, men i betragtning af den professionelle service, som du vil modtage, så vil det ofte være pengene værd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *