Ejerpantebrev – Hvad kan det bruges til?

For at kunne oprette et ejerpantebrev, skal man være ejer af en ejendom – fx en bolig eller et sommerhus. Dem der vælger at oprette det ønsker typisk at kunne tage lån. Med et ejerpantebrev kan man nemlig stille sikkerhed til långiveren, hvilket ofte er nødvendigt. Praktisk set er et ejerpantebrev et dokument, hvor man som ejer både står som panthaver og pantsætter. Det betyder teknisk set, at man selv er debitor og kreditor. Dermed har man kun sat et krav overfor sig selv. Det bliver man hverken fattigere eller rigere af, og det er derfor nødvendigt at underpantere det, hvis man ønsker et lån.

 

Hvad kan det bruges til?

At man selv står til ansvar betyder ikke princippet ikke noget, det er først når man overgiver det til en anden part. Typisk vil man overgive sit ejerpantebrev til en bank, hvilket dermed vil fungere som deres sikkerhed. Det er ofte et krav fra bankerne, da de slevfølelig gerne vil undgå dårlige betalere. Med et ejerpantebrev, er deres risiko for tab mindre, hvilket naturligvis gør dem mere tilbøjelige til at udstede et lån. Det giver altså en mulighed for at udnytte boligens værdi, hvis man ønsker finansiering til en eller flere ting.

 

Hvis man eksempelvis opretter et ejerpantebrev af sin ejendom til en værdi på 100.000 kr., vil man måske kunne tage et lån på 50.000 kr. Det er muligt ved at overgive ejerpantebrevet til banken, så deres sikkerhed ligger i ejendommen. For at det er muligt, kræver det at man underpantere, hvilket betyder at man overgiver rettighederne. Har man, efter modtaget lån, ikke mulighed for at betale pengene tilbage, vil banken kunne sætte ejendommen på tvangsauktion.

 

Bliver gyldigt ved tinglysning

For at et ejerpantebrev kan blive gyldigt, skal det først tinglyses. Det er et krav, og uden det kan man ikke bruge det til noget som helst. Det samme gælder faktisk underpantsætningen. Denne proces er nu blevet digitaliseret, hvilket betyder at man slipper for at bruge fysiske breve. Nu kan man klare det hele på nettet. Hjemmesiden man skal besøge er tinglysning.dk. Der er selvfølelig nogle udgifter der hører med. Afgiften man skal betale er til det offentlige som står for administrationen. Her er der både tale om en fast og en variabel afgift. Den variable afgift er 1,5% af ejerpantebrevets værdi og den faste er på 1.660 kr.

 

Hvis der tages udgangspunkt i det førnævnte eksempel, vil afgiften altså være 1,5% af de 100.000 kr. inklusiv de 1.660 kr. af de faste afgifter. Det betyder altså, at man vil skulle betale 3.160 kr. i afgift. Som nævnt, skal man også tinglyse underpanteringen, men det sker kvit og frit. Det er altså gratis at overdrage ejerpantebrevet til banken.

 

Få lån med ejerpantebrev hos Pant i Ejendom

Det typiske sted man tager lån er selvfølelig banken, men der er faktisk alternativer til dette. Med et ejerpantebrev kan man ligeledes få en kontant udbetaling hos Pant i Ejendom. De er nemlig bevidste omkring besværligheden i at tage et lån hos banken, og de har derfor lavet et nemmere alternativ. Deres proces gør det forholdsvist nemt at udnytte friværdien i sin ejendom.

 

Hurtig og nem proces

Det er som sagt en rigtig nem proces, hvor meget af det foregår på nettet. Man skal nemlig besøge deres hjemmeside, hvor man finder en ansøgningsformular. Denne formular skal udfyldes med alle de relevante oplysninger samt billeder. Man skal huske på, at jo bedre man beskriver sin ejendom, desto bedre vil vurderingen kunne blive foretaget. Efterfølgende vil Pant i Ejendom kunne lave en vurdering og dermed et tilbud. Hvis man takker ja til dette tilbud, vil der blive lavet en kontrakt. Kort efter at aftalen er blevet lavet, vil man modtage et kontant beløb. Der er selvfølelig aftalt en tilbagebetalingsperiode, og når den er udløbet, vil man få ejerpantebrevet tilbage. Hvad man gerne vil bruge pengene på, er helt op til en selv.