Lidt hjælp til regnskabsforståelse

Regnskabets gennembrud for vores tids regnskabsføring og regnskabsforståelse kan dateres til 1914, hvor Luca Pacioli, der var matematiker og munk beskrev det dobbelte bogholderi. Grundlaget for det dobbelte bogholderi er at enhver transaktion i virksomhedens registreres som både kredit (afgang) og debit (tilgang). Det muliggør at virksomheden kan fastfryse status og se hvad ejer virksomheden, og hvad har denne til gode. Det dobbelte bogholderis princip dannede grundlaget for vor tids regnskabsføring, og holder stadig sin grundstruktur.

Men i dag er kravet til regnskabsmedarbejdere og bogholdere steget. Regnskabsforståelse dækker bredere end blot lige at forholde sig til den grundlæggende bogføring med debit og kredit.  Medarbejdere i bogholderi eller regnskabsafdeling, der sider med ansvar for økonomi og regnskab har i dag brug for en god regnskabsforståelse der sætter krav til et højt fagligt niveau for at undgå fejl.

regnskabsforståelse

Regnskabs udarbejdelsen digitaliseres, og det stiller også højere krav til at, bogholder og regnskabsmedarbejdere kan gennemskue og kontrollere de tal som de arbejder med. Dette kan ikke gøre medmindre du har en grundlæggende regnskabsforståelse.  Det er ikke nok at være god til tal, samt omhyggelig og pertentlig med dine udregninger. Du skal kunne udarbejde, vedligeholde og anvende konteringsinstrukser i funktionelle kontoplaner, tilpasse virksomhedens registreringssystem for at sikre ensartede omkostninger, indtægter, aktiver og passiver og meget mere afhængig af din stilling.

Lyder det som sort snak? Oplever du behov for at udvikle din regnskabsforståelse? Der findes mange kurser i regnskabsforståelse, men det er her vigtigt at du får afgrænset dit behov iforhod til din stilling, og hvad din virksomhed har brug for. Således står du bedre rustet når du vælger et kursus der skal klæde dig på til at varetage de opgaver du sider med, om det så er bogholderi, regnskabsanalyse eller kreditvurderinger. Eller er det blot moms, bilagsbehandling, regnskabsopbygning eller lovgivning du har behov for at opnå mere viden omkring?

Regnskabsforståelse rummer over meget, og er spændende at beskæftige sig med. Når du har opnået en god regnskabsforståelse, har du fået gode og stabile værktøjer til at vejlede virksomhedsdriften gennem analyse af tal og data. Det er utroligt så meget der kan læses ud af tal, statistikker, regnskab. Det kan sammenlignes med en krimi, hvis du ikke passer godt på de tal du sidder med. Og med en kærlighedshistorie med en happy end hvis du plejer og passer å dine tal. Så undervurder aldrig behovet for at din virksomhed har medarbejdere medstor regnskabsforståelse, det er dem der kan se de dybeste hjemligheder!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *