Opnå videndeling med Supplement regnskabskursus

Videndeling er i dag et buzzword inden for organisationsudvikling, og mange eksperter er efterhånden kommet til enighed omkring, at man ved at dele ud af sin viden internt i virksomheden kan opnå en bredere forståelse for det fælles mål. Regnskabsfunktionen i mange virksomheder fungerer også tit isoleret, men ved at give sine medarbejdere et regnskabskursus, kan man faktisk opnå en større forståelse på tværs af afdelinger og derved en bedre videndeling internt i virksomheden.

Hvad udbydes af regnskabskurser?

Supplement A/S er en kursus- og konsulentvirksomhed der blandt andet har speciale inden for regnskabskurser og videndeling og selv om der er tale om to forskellige kurser, er der ofte tale om supplerende elementer, når man vælger at sende sine medarbejdere på blot et af kurserne.

Hvis man ønsker at udvikle sin regnskabsforståelse, kan man med et regnskabskursus fra Supplement blive klogere inden for en lang række forskellige discipliner inden for regnskab. For eksempel tilbyder Supplement A/S både regnskabskurser for ikke-økonomier, regnskabskursus målrettet journalister, regnskabskursus til projektledelse eller også kan man som økonomiansat også komme på et mere avanceret regnskabskursus.

Øg den interne videndeling

Ved at sende måske især sine ikke-økonomi ansvarlige på et økonomi- eller regnskabskursus kan man øge den interne forståelse i virksomheden og undgå, at økonomifunktionen blot bliver en stabsfunktion, men at de øvrige medarbejdere får indblik i hvordan de kan lette arbejdet for den regnskabsansvarlige. Denne videndeling vil medføre en synergieffekt og øget effektivisering af arbejdsprocesser. Selv om det ofte er et overset element kan en sådan videndeling være med til at forbedre bundlinjen, selv om mange ledere ofte har fokus på de mere hårde fakta som enhedsomkostninger, akkorder og salg.

Gem