Hvordan har du det med træpiller fra Tyskland?

Var du klar over at træpiller fra Tyskland ofte er lige så gode som de danske træpiller? Dette beror på mange forskellige ting, men i bund og grund er det de samme typer, du kan finde i Tyskland, som vi producerer i Danmark.

I Danmark har brugen af træpiller boomet over de sidste 10 år med den stigende fokus på CO2 emission i hele verden. På nuværende tidspunkt er der mangel på affaldstræ, som normalt bruges til produktion af træpiller i Danmark, så importen af træpiller til Danmark er steget kraftigt over de sidste par år. Dette er hovedsageligt fordi kræftværker har set lyset i at bruge træpiller, fordi de mere eller mindre kan erstatte brugen af olie uden nogle større ændringer af deres forbrændingsovne. Der meldes om stigninger på 50 % i 2011, så der er naturligvis brug for træpiller fra Tyskland og andre europæiske lande.

Grøn tænkning
Dansk produceret træpiller er mere eller mindre CO2 neutrale. Grunden til dette findes i det faktum, at den mængde CO2 træpiller udleder svarer nøjagtig til den mængde CO2, som træet optager, mens det står og vokser i skoven. Derudover er der selvfølgelig den CO2 der udeledes under produktion og distribution, men det er ikke særligt meget, eftersom at transport indenfor et lands grænser normalt ikke er en af de tunge poster i et CO2 regnskab for erhverv, hvis man sammenligner med importerede varer.

Et af hoved principperne bag grøn tænkning er, at man så vidt som muligt skal købe lokale produceret varer, fordi deres CO2 emission er væsentlig lavere end hos importerede varer. Dette er hovedsageligt pga. den ofte lange transport, som er en af de største kilder til CO2 emission i verden. Du kan se et eksempel på dette, når du går igennem frugt og grønt afdelingen i dit lokale supermarked. De fleste frugter og grøntsager, du kan købe i danske supermarkeder,er importeret fra de varme lande – især i vinter- og forårssæsonen.

Træpiller fra Tyskland
Det er mere eller mindre samme principper, der gør sig gældende, når du køber træpiller fra Tyskland. I de fleste tilfælde er de træpiller fra Tyskland,der sælges til Danmark,produceret i Nordtyskland, hvorfor det grænser til at kunne kaldes et nationalt produkt ud fra et CO2mæssigt synspunkt, netop fordi de ikke skal transporteres særligt langt.

Fordelen ved at købe træpiller fra Tyskland er dermed hovedsageligt, at de er billigere end de danske, fordi de ikke er underlagt de danske skatte- og momsregler på samme måde, som varer der er produceret indenfor Danmarks grænser er. Og eftersom CO2 emissionen ved træpiller fra Tyskland ikke er kriminelt højere end hos dansk produceret træpiller, så er det til at forstå, hvorfor nogle vælger at købe træpiller fra Tyskland. Træpiller fra Tyskland, Sverige og Østrig er også nogle af de eneste, som specifikt er underlagt officielle standarder for komprimerede biomassebrændsler. I Tyskland bliver disse samtidig også revurderet minimum hvert femte år. Så kvaliteten er bestemt ikke lavere i træpiller er fra Tyskland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *