Undervisningsteknik gør dig til en bedre underviser

Langt de fleste lærere, undervisere og andre der beskæftiger sig med undervisning og faglig formidling har et ønske om at levere spændende og engagerende undervisning, der motiverer elever og kursister og sikrer dem det størst mulige læringsudbytte. Det kræver dog mere end blot ren og skær faglighed at tilrettelægge og gennemføre god og kvalificeret undervisning. Det kræver faktisk teknik – undervisningsteknik. Forskellige tilhørere har forskellige læringsstile og vidensbehov, og det er som underviser essentielt at kunne kortlægge disse og planlægge undervisningen derefter. En del undervisere kommer dog til kort i denne henseende. Er du én af dem, eller sidder du som studieleder med ansvaret for at opkvalificere organisationens undervisere, så er det værd at overveje et kursus i undervisningsteknik. Der er en række konsulentvirksomheder og kursusudbydere i Danmark, der beskæftiger sig med undervisningsteknik og tilbyder gode kurser om emnet.

Hvad lærer man på et kursus i undervisningsteknik?

Et kursus i undervisningteknik vil ofte indbefatte både teori og praksis. Typisk vil en kursusleder gennemgå moderne undervisningsteknikker, og kursusdeltagerne vil i forlængelse af dette få lov til selv at holde oplæg og give hinanden feedback på disse. Klassiske fokusområder på undervisningteknikkurser er bl.a.:

 • Voksenundervisning – hvordan underviser man voksne?
 • Planlægning af undervisning – gør dit formål klart
 • Kortlægning af tilhørernes vidensbehov og læringsstil
 • Modstand mod læring – hvordan håndteres det?
 • Præsentationsteknik – skab motivation hos tilhørerne
 • Retorik og kropssprog

Undervisningsteknik 101

Hvis du ikke har mulighed for at tage et kursus i undervisningsteknik lige med det første, så er der nogle helt basale teknikker, som du selv kan tage i brug med det samme:

 • Tænk i storytelling – brug historier, cases og eksempler
 • Gå i dialog med tilhørerne og læg op til diskussion
 • Skru op for dig selv – tal højt og brug din mimik og kropssprog aktivt

En hurtig og god skabelon til at planlægge undervisning er også at tænke i disse 3 faser:

 • Fortæl, hvad du vil sige – giv et kort overblik over forløbet
 • Sig det! Og hold dig hellere til 5 centrale pointer end 10
 • Fortæl, hvad du har sagt – opsummer dine pointer